KERTTERVEZÉS

Mire számíthat az együttműködés során?

Minden kerttervezést egy telefonon előre egyeztetett időpontban történő helyszíni felmérés, terepszemle előz meg azért, hogy egy élő és átfogó képet kapjak a kertről és annak szűkebb – tágabb környezetéről. Ki kell alakítanom a térrel egy személyes kapcsolatot, rá kell tudnom hangolódni annak érdekében, hogy valóban egyénre szabott kertek születhessenek. Figyelmemet sosem kerüli el a szomszédos telkek növényzete sem, hiszen mindig ezek adják egy kert háttérnövényzetét. Nagyon sok, főleg régebbi kert esetében, helyszínrajzok, ház alaprajzok, műszaki adatok…hiányában újra fel kell venni a pontos méreteket, meghatározni a lakóház, a már esetlegesen meglévő kerti építmények pontos, kerten belüli helyét ugyanúgy, mint a meghagyásra szánt növényekét. Hiszen ezek köré fog szerveződni, ezekkel fog harmonikus egységet alkotni a megszületendő új kert, a kert gazdájának mindennapi életéhez igazított reális, a valóságban is kivitelezhető igényeivel, vágyaival, és elképzeléseivel együtt. Ezért is fontos a személyes találkozás nemcsak a kerttel, de annak tulajdonosával is. Ugyancsak fontosnak tartom végig a tervezés alatt a megfelelő kommunikációt, folyamatos egyeztetést, a közös gondolkodást annak érdekében, hogy a végeredményül szolgáló méretarányos kert- vázlat és növény beültetési tervek, a növénylista összeállítások mindenki kedvére és legnagyobb megelégedettségére legyenek, és hogy már itt a tervezés alatt ki tudjon alakulni a kert és gazdája között egy olyan bensőségesebb kapcsolat, ami nagyban meghatározza majd a kert további sorsát, a vele való szeretetteljes törődést, gondoskodást.

A felmérések, valamint a hagyományos akvarell rajztechnikával készített egyedi kert-vázlat és növény kiültetési tervek árával kapcsolatos információkért keressen bizalommal az alábbi email címen!

„Minden ősi, a természet teremtő rendjébe illeszkedő táj- és kertépítészet célja a lehető legmagasabb szintű egyensúly és harmónia létrehozása, amely életörömöt szül és áraszt. Forma és színgazdagságukkal, fény-árnyék arányjátékukkal, égi és földi erények felkínálásával, gyógyító, megnyugvást hozó, építő és épületes gondolatokat és érzelmeket ébresztenek. A táj és az ember együttlégzése, életöröme jelzi, illetve tükrözi, ha jól tesszük a dolgunkat. A táj mindig az ott élő ember tudatszintjének hű tükre. A környezetünk is minket tükröz, a környezet és a táj is mi vagyunk.”

(Részlet Somlósi Lajos Az Erdő mint Eredő és Fafaggatás című könyvéből)

“Hiszem, hogy a szépségtől, illetve természetességtől elszakított világunkban igénye van a lélek legmélyén mindenkinek arra a belső megnyugvásra, melyet egy jól átgondolt és megtervezett, harmonikus egységbe rendezett belső, illetve külső környezet jelenthet. Egy helyre, ahová túlfeszített világunkból visszatérhetünk, megpihenhetünk, mintegy biztonságot, illetve megnyugvást találva.”

Számomra a tervezés, mint alkotási folyamat, a természet adta rend és harmónia, az élet szeretetének és tiszteletének, a létörömnek a közvetítése az emberek felé, melyet saját alkotói környezetemben is fontosnak tartok. Hiszen csak ebben tudom megélni azt a fajta nyugalmat, belső ösztönző állapotot, mely először a papírra vetett kerttervek, majd később a valóságban is testet öltött kertek megszületését segíti.

Alkotói környezetem ugyanabból a szépségből jön, melyet másoknak is továbbadok, ezáltal hitelesítve munkáim értékét, minőségét. Tradicionális rajz technikával dolgozom egy digitális világban, mely egy olyan személyes élményt ad és bensőséges kapcsolatot teremt alkotó és alkotás között, ami nyitja terveim belső inspirációs forrását.

Nagy figyelmet fordítok a tervezést megelőzően partnereim környezetének felmérésre, feltérképezésére, megfogalmazott vágyaik és igényeik megismerésére, hiszen a kerttervezés nem csupán a meglévő fizikai adottságok kihasználását jelenti, hanem sokkal inkább a környezet, ember, atmoszféra együttes hatását.

 

Az általam megálmodott kertek terei is az ember mindennapi életéhez igazodva szerveződnek, ám mindig szem előtt tartva a létezésben betöltött és sokak által elfelejtett legfőbb feladatukat, küldetésüket, azaz az élet támogatását mindenek felett. Ami azt jelenti, hogy összhangban saját tágabb környezetükkel, alázattal simulnak bele a tájba a fajtagazdag, ökológiailag megfelelő növények gondos megválasztásával és társításával. Élőhelyként, táplálékforrásul szolgálva így a mindig egyensúlyra törekvő természet állatvilágának számos hasznos teremtményének is.

Hiszem, tudom, hogy a világban annyira vágyott minőségi változások bekövetkeztéhez, egyéni szinteken kell tudni szemléletet váltani és felelősséget vállalni saját személyes környezetünk kialakításáért. A tervező feladata pont ez lenne, hogy utat mutasson a lélek mélyén megbúvó, elfelejtett belső minták felé, nem csak a természettől, a természetességtől, de az önmagától is elidegenedett embernek.”